NGUYỄN VIỆT ANH

 Blog: nguyenvietanh.net 

Techcombank

0964246713

Copy

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

  • Ghi TÊN CỦA Anh/Chị + Số điện thoại
  • Có thể Quét QR Momo chuyển khoản qua ngân hàng.
  • Sau khi chuyển khoản thành công chụp lại màn hình gửi lại cho em để em xác nhận hoàn tất ạ.

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Techcombank

19036126916014

Copy

BIDV

0964246713

Copy

Techcombank

19036126916014

Copy

BIDV

0964246713

Copy

Copy

MB bank

9704229251745878

https://w.ladicdn.com/60e5594f577a1e00128fc980/download-20220719160355.png

Momo

0964246713

Copy

Momo

0964246713

Copy