NGUYỄN VIỆT ANH

 Blog: nguyenvietanh.net 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Techcombank

19036126916014

Copy

BIDV

21510001936705

Copy

MB bank

Copy

9704229251745878

Momo

0964246713

Copy

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

  • Ghi họ và tên (kèm Email hoặc Sđt zalo thì càng tốt)
  • Chuyển khoản xong chụp bill gửi lại để em xác nhận!