NGUYỄN VIỆT ANH

 Blog: nguyenvietanh.net 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Techcombank

19036126916014

Copy

BIDV

21510001936705

Copy

MB bank

Copy

9704229251745878

Momo

0964246713

Copy

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

  • Ghi TÊN CỦA Anh/Chị + Số điện thoại
  • Có thể Quét QR Momo chuyển khoản qua ngân hàng.
  • Sau khi chuyển khoản thành công chụp lại màn hình gửi lại cho e để em xác nhận hoàn tất ạ.