Nguyễn tuyết nhi

Tên khác

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Techcombank

190361269xxx

Copy

Techcombank

1903612691xxx

Copy

Techcombank

1903612691xxx

Copy

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

  • Ghi họ và tên (kèm Email hoặc Sđt zalo thì càng tốt)
  • Chuyển khoản xong chụp bill gửi lại để em xác nhận!